Preposition stories / lavinančioji priemonė

Kortelių rinkiniai skirti žodyno turtinimui, kalbinės kompetencijos ugdymui, socialinio elgesio formavimui, etinio mąstymo skatinimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Istorijos labai padeda vaikams mokytis laisvai kalbėti ir pasakoti grupei. Tai ypač svarbu priešmokyklinio amžiaus vaikams. Fantazijų kupinos istorijos skatina juos dalytis potyriais, ugdo dėmesį, kūrybiškumą ir pastabumą.

Darbo patirtis su vaikais darželiuose ir priešmokyklinėse grupėse rodo, kad daugeliui vaikų sunku suprasti prielinksnius. Paveikslėlių istorijos parodo skirtingus erdvinius santykius tarp dviejų veikėjų ar objektų vienas kito atžvilgiu pasakojimo kontekste ir padeda vaikams įgyti ir naudoti prielinksnius  in, into, on, above, under, down, over, in front of, behind, next to ir between. Pasakojimai taip pat skatina vaikų vaizduotės lavinimą. Kiekviena istorija susideda iš keturių kortelių. Kiekvienos kortelės tikslas yra sudaryti tikslinį sakinį, kuriame būtų vartojamas tam tikras prielinksnis.

Pirmosios dvi kortelės rodo istorijos pradžią, trečioji (3A) ir ketvirtoji (3A) siūlo dvi skirtingas, nesusijusias istorijos tęsinio galimybes. Iššūkis vaikams – atpažinti erdvinį ryšį ir teisingai jį išreikšti savo pasakojime. Užduodant klausimą apie veikėjo ar objekto vietą arba kryptį, kuria veikėjas ar objektas juda, naudojamas dialogas, kuris nukreipia vaikus link tikslinio paveikslėlio kortelės sakinio, taigi ir link teisingo prielinksnio vartojimo. Laikui bėgant vaikai pastebės, kad kiekvienoje kortelėje yra ir daugiau vartotinų prielinksnių. Paveikslėlių istorijas taip pat galima naudoti ir bendriems pasakojimo įgūdžiams lavinti, nebūtinai orientuojantis į prielinksnių vartojimą.Metai: 2022
EAN: 4006810121153
Prekės kodas: SHU-12115
Formatas: 18 spalvotų paveikslėlių istorijų, kurių kiekvieną sudaro 4 kortelės. Iš viso 72 paveikslėlių kortelės. Formatas: 9×9 cm
Kaina: 24.95


Domina didesni leidinių ar priemonių kiekiai?
Laukiame Jūsų užklausų +370 5 2137701, info@didakta.lt


Susisiekite

Aš ne robotas